تربیت بدنی

دانلود فایل تحقیق : دانلود پروژه رشته تربیت بدنی در مورد تدابيرپرستاری در سوختگی – قسمت دوم

میزان صدمات سوختگی

ضخامت جزئی درجه2

تمام ضخامت پوست درجه3

دیگرموارد مینورMINOR

<15%

<2%

مستلزم به انجام مراقبت ویژه چشم ها –گوشها صورت دست ها /پاهاوپرینه /به استثناء صدمات الکتریکی –صدمات استنشاقی –صدمات پیچیده (شکستگی ها)تمام بیماران High riskمی باشند

(سن خیلی زیاد-بیماریهای همراه ) خفیفMODERAT

15-25%

<10%

صدمات الکتریکی –استنشاقی وصدمات کمپلیکه (تمام بیمارانHigh risk)که الزامی برای انجام مراقبت های ویژه وجود ندارد. ماژوMAJOR

>25%

>10%

شامل سوختگی های دستها –صورت –چشم ها –گوش ها پاها وپرینه/ همچنین صدمات استنشاقی الکتریکی وصدمات سوختگی کمپلکه وتمام بیماران high riskکه بایستی به واحد سوختگی منتقل شوند

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

 فاز فوری:

فاز فوری یا (تجدیدحیات)دوره ای می باشد که بایستی صدمات را سریعا دسته بندی وجهت اقدامات فوری تصمیم گیری نمود.

این فاز ممکن از سوختگی آغاز وتا 5ساعت یا بیشتر (معمولا 24تا48 ساعت) طول بکشد .این فاز بانشت مویرگی وایجاد ادم شروع تا جبران مایعات وآغاز دیورز ادامه پیدا می کند.

                                            سوختگی های شیمیایی

اتیولوژی علایم مشخصه مداخلات درمانی
اسیدها

قلیاها

محلولهای خورانده

فسفات

-سوختگی

-قرمزی وتورم بافت آسیب دیده

لکه روی صدمات پوست

-دردلوکالیزه

-ادم مجاوربافت

-دسترس تنفسی اگر استنشاق شیمیایی باشد

-نقص در تطابق ماهیچه ها (اورگانوفسفات)

-فلج

-کنترل باز بودن راه هوایی

ارزیابی راه هوایی تنفس وگردش خون
-پاک کردن مواد شیمیایی از پوست قبل از شتشو
-جدا کردن مواد شیمیایی از روی زخم واطراف آن با محلول نمکی یا آب

-خارج کردن لباس/ساعت /جواهرات/ لنز چشمی و…..

-گرفتن رگ با یک سوزن بزرگ در سوختگی های بالای %15TBSA

-مواد روی پوست بدون مالش با پارچه پاکیزه بدون آب تمیز گردد.

-سطح سوخته شده را با یک پوشش خشک استریل وتمیز پوشانده گردد

-در صورت نظاره صدمات استنشاقی پیش بینی انتوبا سیون

-کنترل راه هوایی اگر در معرض مواد شیمیایی قرار گرفته می باشد

-کنترل مستقیم مرکزآلوده کننده

اقدامات فوری در صدمات استنشاقی

اتیولوژی علایم بالینی مراقبت های بالینی
دستگاه تنفس در مسیر مستقیم گرما یا زبانه آتش ومواد زیان آور(شیمیایی استنشاقی )دود یا منو اکسید کربن قرارگیرد تنفس سریع وتند

-افزایش گرفتگی هوا

سرفه –سوختن موی بینی یاصورت

-تنفس دودی –خلط سیاه رنگ

-سرفه سخت با خلط سیاه/خاکستری یا خونی

– حساسیت راه هوایی فوقانی یا درد سوختگی در گلو یا سینه

-بی قراری مشکل دربلع /اضطراب

-تغییرات وضع مغزی شامل کامفیوز وکوما

-کاهش اکسیژن اشباع شده

-آریتمی

-کنترل باز بودن راه هوایی

-دادن اکسیژن با فشار بالا توسط ماسک
-خارج کردن لباس بیمار
-گرفتن IVبا سوزن سایز بزرگ
-قرار دادن بیمار درپوزیش نیمه نشسته به جزء صدماتl Spina
-مراقبت دقیق در سوختگی گردن وصورت یا دیگر تروماها
کنترل گاز خون شریانی ومیزان کربوکسی هموگلوبین
-رادیوگرافی از سینه
-مانیتورینگ علایم حیاتی ومیزان هوشیاری واکسیژن اشباع شده ووضعیت تنفسی وکاردیاک

/آریتمی درصورت احتیاج به تراکتوستومی در ادم لارنژیت رعایت نکات آسیپتیک    
همچنین در صورت احتیاج به برونکوسکوپی یا انتوباسیون در دسترس رعایت نکات آسپتیک

پاتو فیزیولوژی:

شیفت مایعات والکترولیتها

بزرگترین صدمه ای که در سوختگی ماژور به بیمار وارد می گردد/شوک هایپوولمیک می باشد

که در نتیجه افزایش نفوذ پذیری مویرگی می باشد.  
از درون مویرگها آب وسدیم ودر مرحله بعدی آلبومین شروع به حرکت به داخل فضای بینابینی ومجاور نسج می گردد. کاهش پیشرونده فشار کلوئیدی باعث کاهش پروتئین داخل عروقی می گردد. درنتیجه بیشتر مایع به خارج از عروق وداخل فضای بینابینی شیفت می گردد ودر مرحله دوم مایع در فضای بینابینی جمع می گردد.

در مرحله دوم مایع طبیعی داخل عروق به کمترین حد میرسد .برای مثال در مرحله سوم ترشح وایجاد تاول می باشد که درنتیجه شیفت مایع از داخل مویرگها به بین بافت می باشد که علایم ویافته کلینیکی آن ادم ، کاهش فشارخون وکاهش حجم داخل عروقی وشوک هیپوولمیک می باشد.

اگر این علایم پایدار بمانند بیمار به سمت شوک غیر قابل برگشت ودر نهایت مرگ سوق داده می گردد.

منبع دیگر از دست دادن مایع ،دفع مایع بصورت نامحسوس از طریق سطح برهنه بدن می باشد.

کاهش نامحسوس طبیعی مایعات بدن حدودا 30تا50 میلی متر در ساعت می باشد که ممکن می باشد در سوختگی های شدید 200تا400میلی لیتر در ساعت افزایش یابد.
بعلت همولیز سلولهای گلبول قرمز،گردش خون دچار آسیب می گردد
به علت وجود فاکتوری در گردش خون که در زمان سوختگی بعلت صدمات مستقیم سوختگی در خون آزاد می گردد گلبول های قرمز همولیز می گردند.
ترومبو زیس در مویرگها ی بافت سوخته سبب افزایش RBCsدر گردش خون می گردد.در نتیجه کاهش مایعات در گردش خون میزان هماتوکریت بالا رفته وسبب افزایش غلظت خون می گردد.

تدابیر فوری

سوختگی گرمایی

سبب شناسی یافته های ارزیابی                                             تدابیر
 

 • مایعات داغ
 • شعله چراغ
 • آتش
 • بخار
 • سطوح داغ

سوختگی گرمایی

سبب شناسی یافته های ارزیابی                                               تدابیر
 

·         جریان متناوب:

 

سیم های الکتریکی

سیم های مورد بهره گیری

 

جریان مستقیم:

 

رعد وبرق

دفیبریلاتور

 

سطحی

 • پوست چرمی ، سفید یا زغال شده
 • بوی سوختگی
 • تخریب حس لامسه
 • کاهش یا فقدان درد
 • آریتمی
 • ایست قلبی
 • زخم های داخلی و خارجی
 • کاهش گردش خون محیطی در انتهای آسیب دیده
 • سوختگی های حرارتی اگر لباس ها آتش گرفته باشد
 • شکستگی یا در رفتگی از نیروی جریان
 • آسیب به سر و صورت
 • عمق و وسعت زخم ها مشکل دیده می گردد فرض کنید آسیب بیش از چیزی می باشد که دیده می گردد
 • اثرات تأخیری شامل : فراموشی طولانی شده ، کاتاراکت
آغاز:

 • جدا سازی از منبع جریان بایستی بوسیله افراد با تجربه به کمک وسایل مخصوص انجام گردد تا از خطر آسیب پیشگیری گردد
 • ارزیابی و درمان بیمار بعد از جدا سازی از منبع جریان
 • اطمینان از باز بودن راه هوایی بیمار
 • تثبیت نخاع گردنی
 • بهره گیری از اکسیژن
 • شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
 • تثبیت راه وریدی از راه کاتتر
 • جدا سازی لباس بیمار
 • کنترل نبض های منتهی به سوختگی
 • پوشاندن محل سوختگی با پانسمان خشک و استریل
 • مطالعه از نظر هر نوع آسیب

(شکستگی و ضربه به سر)

تداوم مانیتورینگ

·         کنترل ریتم قلبی ، علایم حیاتی ، سطح هوشیاری ، اشباع اکسیزن و وضعیت عصبی عروقی در اندام هایآسیب دیده

·         کنترل برون ده ادراری برای اطمینان از حجم کافی

·         کنترل ادرار از نظر پیشرفت میوگلوبینوری ثانویه به آسیب عضلات

·         پیش بینی بهره گیری از مانیتور برای میوگلوبینوری

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

-افزایش نفوذپذیری مویرگی در سوختگی وسیع هست.همه ترکیبات مایع خون به فضای بین بافتی نشت میکندو باعث ادم میشود واین خود منتهی به کاهش حجم خون میگردد.

با در نظر داشتن اینکه گلبولهای سفید و قرمز خون نمی توانند از فضای عروقی خارج شوند موجب افزایش هماتوکریت و نهایتاًغلظت خون میشود.ترکیب کاهش حجم خون و افزایش ویسکوزیته موجب میشود تا مقاومت عروقی افزایش یابد.شوک سوختگی که خود یک نوع شوک هیپوولمیک می باشد سریع رخ داده وتا حدود 24 ساعت ادامه می یابد.

همانگونه که پوشش مویرگی از بین میرود،ادم بین بافتی ایجاد میشود.با ورود سدیم به داخل سلول در مقادیر غیر طبیعی وخروج پتاسیم از درون سلول تمامیت سلول تغییر می یابد.تغییرات از طریق مویرگها آب وسدیم به داخل حجم در گردش برمیگردد و آلبومین در فضای بین بافتی باقی می ماند.سدیم به خارج وپتاسیم به داخل سلول نفوذ کرده و تمامیت سلول به حالت اول برمیگردد.

بعلت رقیق شدن خون افت هماتوکریت ایجاد می گردد واین وضعیت (آنمی)بایستی سریعاتشخیص داده گردد. در تغییرات الکترولیتهااختلال سدیم وپتاسیم مطرح می گردد سدیم سریعابه فضای بین بافتی منتقل شده وباقی می ماندو این خود موجب ادم می گردد.در ابتداجابجایی پتاسیم پیشرفت می کندزیرا سلولهای صدمه دیده و گلبولهای قرمز همولیز شده پتاسیم را به فضای خارج سلولی هدایت می کند.اگرجایگزینی مایعات درانتهای فاز اورژانس مناسب وکافی باشد نفوذپذیری غشاءمویرگی حفظ خواهدشد.

کمبودمایعات وتشکیل ادم متوقف خواهدشد به تدریج مایع بین بافتی به فضای عروقی برمی گردد

از نظر بالینی دیس اوری با ادرارهمراه با وزن مخصوص پایین شایان توجه می باشد.ممکن می باشد به صورت مشخص سطح پتاسیم بالا برودزیراپتاسیم به همراه مایع بین بافتی به فضای عروقی بازگشت می یابد.نتیجه ازدست دادن پتاسیم بدلیل دیورز وبرگشت پتاسیم به سلول ، می تواند هیپوکالمی باشد.با در نظر داشتن برگشت سدیم از فضای بین بافتی به فضای عروقی سطح سرمی سدیم افزایش می یابد همراه با خروج ودفع سدیم از طریق ادرار نهایتا سطح سرمی سدیم به حد طبیعی بر می گردد.

التهاب وترمیم

تخریب و آسیب بافتی وعروقی متعاقب جراحت سوختگی می تواند موجب نکروز انعقادی گردد.در محل آسیب سوختگی لکوسیتهای پلی مورفونوکلئار آرومونوسیتها تجمع می یابند.در6تا12ساعت اولیه بعد ازآسیب سوختگی فیبروبلاستها ورشته های کلاژن تازه تشکیل شده ظاهر شده وشروع به ترمیم زخم می نمایند.

تغییرات ایمونولوزیک

سوختگی باعث تخریب گسترده سیستم ایمنی می گردد سد محافظتی پوست تخریب شده- سطح ایمونوگلوبولینها کاهش یافته وتغییرات زیادی در گلبولهای سفید چه از نظر کیفی وچه از نظر

کیفی دهد.افت فعالیت شیموتاکسی-فاگوسیتوزی وباکتریوسیدال نوتروفیلها بعداز جراحت سوختگی رخ می دهد.

بسته به اندازه سوختگی میزان لنفوسیتها تغییر می یابد که این تغییر شامل کاهش سلولهای T-helperوافزایش سلولهای T-suppressorاست.بعلاوه کاهش سطح اینتر کولین1(تولید شده به وسیله ماکروفاژها) واینترکولین2(تولیدشده به وسیله لنفوسیتها) دربعضی از بیماران دچار سوختگی پیدا نمود شده می باشد.

 تظاهرات بالینی

بیمار سوخته ممکن می باشد از شدت درد و همچنین بدلیل هیپوولمی دچار شوک گردد.اغلب موارد سوختگی متوسط وعمیق به دلیل تخریب انتهای اعصاب آغاز بی حس می شوند.سوختگی های سطحی تا متوسط دردناکند تاول های پرازمایع و پروتئین ممکن می باشد در سوختگی های سطحی روی دهد.در حقیقت مایع بطور واقعی از دست نمی رود بلکه به همان میزان به فضای بین بافتی وفضای سوم وارد می گردد.تصور دهیدراتاسیون در شخصی که ادم دارد سخت می باشد.در نتیجه پاسخ بدن به ترومای کشنده وجابجایی پتاسیم بیمار ممکن می باشد علائم اختلال در فعالیت روده ای را نشان دهد.در نتیجه احساس سرما مصدوم ممکن می باشد احساس لرز داشته باشد.همچنین درد و اضطراب در نتیجه از دست دادن گرما بروز می ‌کند. یادآوری قسمتهایی از حادثه قبل از سوختگی ممکن می باشد برای بیمار سخت باشد.تغییر در وضعیت ذهنی وعدم هوشیاری در یک بیمار معمولا نتیجه خود سوختگی نیست بلکه عمومی ترین دلیل آن می تواندهیپوکسی به علت استنشاق دود باشد. اختلالات دیگر می تواند شامل ضربه به سر و(اوردوز)over doseسداتیوها ویا مسکن های ضد درد باشد. سه سیستم اصلی قلبی وعروقی کلیوی وتنفسی بیشترین احتمال بروز مشکل در فاز اورژانس سوختگی را دارا هستند

سیستم قلبی وعروقی

معضلات سیستم قلبی و عروقی غالباًعبارتند از آریتمی و شوک هیپوولمیک که در این حالت ممکن می باشد به سمت شوک غیر قابل برگشت پیشرفت نماید.

گردش خون انتهاها (دستها و پاها)که در اثر سوختگی بشدت آسیب دیده اند مختل شده و ادم ایجاد میشود،این پروسه ها موجب انسداد خون و ایجاد ایسکمی ،نکروز و گاهی گانگرن میگردد.به مقصود برقراری جریان خون در انتهاهای در معرض خطر غالباًاسکاروتومی انجام میشود.در دوره اورژانس سوختگی بدلیل کمبود مایعی که متعاقب آسیبهای سوختگی رخ میدهد آغاز یک افزایش غلظت خونی نمایان میشود.گردش خون مویرگی بدلیل آسیب به ساختمان پوست مختل میشودو این دو عامل خود موجب بروز پدیده ای تحت عنوان sludingمیشود،این پدیده میتواندبواسطه جایگزینی مایعات اصلاح گردد.

 سیستم تنفسی

سیستم تنفسی در سوختگی به 2 حالت آسیب می بیند:

1-سوختگی راه تنفس فوقانی که موجب ادم وانسداد راه هوایی میشود.2-آسیب تنفسی (مطابق تابلوی 9-23)

دیسترس راه تنفسی فوقانی ممکن می باشد حتی بدون آسیب سوختگی به پوست ،بدلیل استنشاق دود و حتی بدون استنشاق دود ،رخ دهد.

آسیب دستگاه تنفسی فوقانی

این آسیبها در نتیجه گرمای مستقیم یا تشکیل ادم می باشد که میتواند به انسداد مکانیکی راه هوایی وآسیفکسی منجر گردد.ادم مربوط به سوختگی دستگاه تنفس فوقانی میتواند بدون سر وصدا موجب مرگ شده وکشنده باشد و اکثراً در بیماران با سوختگی حرارتی بالا رخ میدهد.

انسداد مکانیکی راه هوایی به بیمارانی که راه هوایی شان با شعله آتش سوخته می باشد محدود نیست بلکه ادم ناشی از سوختگی با آب گرم در ناحیه سروصورت وگردن می تواند به نسبت مساوی موجب مرگ گردد آن هم بدلیل فشرده شدن راه هوایی خارجی ناشی از فشار ادم.

صدمات استنشاقی

صدمات استنشاقی صدمات ثانویه محسوب شده ومستقیماًبه استنشاق دود وبخارات شیمیایی در سطح آلوئولها بر می گردد.این صدمات درنتیجه ادم بین بافتی که جریان اکسیژن راازآلوئول به سطح سیستم گردش خون فشار   می دهد می باشد.بیماران صدمه دیده بواسطه استنشاق دود،اغلب در24ساعت اولیه یک سوختگی شدید تظاهرات فیزیکی را در خود بروز می دهند .تنهاعلت تشخیص می تواند تاریخچه ای از تماس طولانی با دود باشد،بنا براین پرستار بایستی بصورت خاص به علائم دیسترس تنفسی نظیر افزایش آژیتاسیون یا تغییر در تعداد (Rate)یا عمق تنفس حساس باشد. ممکن می باشد خلط حاوی کربن وجود داشته باشد.معمولاًارتباطی بین وسعت سوختگی (TBSA) وشدت صدمه استنشاقی وجود ندارد زیرا صدمات استنشاقی به عواملی نظیر مدت زمان تماس و غلظت مواد استنشاق شده بستگی دارد.در آغاز ممکن می باشد CXRطبیعی بوده ومیزان ABGنیز در محدوده نرمال باشد.

اغلب در استنشاق دود اختلال در تبادل گازی (مربوط به سمیت co)رخ میدهد.استنشاق میتواند منجر به هیپوکسمی مهمی بشود.coبواسطه سوخت ناقص مواد حاوی کربن تولید میشودومیل ترکیبی زیادی با اکسیژن (بیش از 200برابر)در مقایسه با هموگلوبین دارد.

به محض رسیدن بیمار به بیمارستان میزان غلظت کربوکسی هموگلوبین بایستی اندازه گیری گردد،در صورت افزایش غلظت کربوکسی هموگلوبین میتوان نتیجه گرفت که بیمار میزان زیادی دود استنشاق نموده می باشد .در بیمار مبتلا به شوک سوختگی بدلیل کاهش جریان خون پوست ،ممکن می باشد علایم مسمومیت با co(رنگ قرمز آلبالویی مخاط وپوست)نمایان نگردد.

 سایر معضلات تنفسی

بیماران مبتلا به معضلات تنفسی مثل COPDبیشتر در معرض پیشرفت یک عفونت تنفسی هستند.پنومونی بعلت ناتوانی ،فلور میکروبی فراوان و بی تحرکی نسبی بیماران ،یکی از معضلات معمول سوختگی ها ی بزرگ می باشد(مخصوصاًدر افراد مسن)

در صورت افراط در جایگزینی مایع بیمار دچار ادم ریوی میشود.

تظاهرات بالینی آسیب تنفسی به علت سوختگی  
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید
صدمات دستگاه تنفس فوقانی

ادم،گرفتگی صدا ،اشکال در بلع،ترشح خلط چرکی،استریدور ،اسپاسم تحت جناغی وداخل دنده ای ،انسداد کامل راه هوایی

صدمات استنشاقی

در آغاز فقدان تظاهرات احتمالی،احتمال زیاد در صورتیکه بیمار در آتش حبس شده باشد یا دچار سوختگی صورت باشد،صدای بینی یا سوختگی موهای صورت ،دیس پنه ،خلط دودی ،ویزینگ ،گرفتگی صدا و تغییر در سطح هوشیاری

 

سیستم کلیوی

معمولترین مشکل فاز اورژانس سوختگی در کلیه ATNاست .زیرا هیپوولمی موجب کاهش جریان خون کلیه ها میشود و در صورت ادامه نارسایی ،ایسکمی حاد کلیه رخ میدهد.در سوختگی های عمیق و الکتریکی،میوگلوبولین (ناشی از تخریب بافت عضلانی )در جریان خون آزاد شده و توبولهای کلیه را مسدود می ‌کند.

جایگزینی کافی مایع و بهره گیری از دیورتیکها میتواند اثر میوگلوبولین بر توبولهای کلیه را خنثی نماید.

جدول مراحل درمان بیمار دچار سوختگی

مرحله اورژانس مرحله حاد مرحله توان بخشی
مایع درمانی:

مطالعه نیاز به مایع

شروع جایگزینی مایع از را IV

 

گذاشتن سوند فولی:

کنترل برون ده ادراری

 

مراقبت از زخم:

حرکت

شروع هیدروتراپی یا شستشوی اسکار و کنتراکچر ها(جراحی در صورت نیاز به دبریدمان)

 

مطالعه عمق و گستردگی سوختگی

شروع آنتی بیوتیک موضعی

بهره گیری از آنتی توکسین کزاز

مایع درمانی :

جایگزینی مایعات بسته به نیاز بیمار

 

مراقبت از زخم:

مطالعه روزانه زخم

نظاره از نظر معضلات درمان فیزیکی برای حفظ و ادامه هیدروتراپی یا شستشو

در صورت نیا ز ، ادامه دبریدمان

 

جراحی سریع و گرافت:

فراهم کردن هموگرافت

مراقبت از دنور

 

 

 

مشاوره و آموزش بیمار و خانواده

تشویق و کمک به بیمار جهت بدست آوردن توانایی های مجدد

 

شروع توان بخشی

انجام جراحی ترمیمی و زیبایی

فرمول محاسبۀ مایع جایگزین در یک فرد بزرگسال سوخته  
24 ساعت دوم 24 ساعت اول
گلوکز در آب کلوئید کریستالوئید  
میزان مایع ، از میزان از دست رفته تخمین زده می گردد 0.3-0.5ml/kg/درصد سوختگی محلول لاکتات رینگر:درصد سوختگی/2ml/kg

2/1 8ساعت اول،2/1 در 16 ساعت بعدی

Brooke
میزان مایع ٰ از میزان از دست رفته تخمین زده
می گردد.
60-20٪ حجم پلاسما محلول لاکتات رینگر: درصد سوختگی/4ml/kg ، 2/1 در 8 ساعت اول، 4/1 هر 8 ساعت بعد Parkland

 

 

 

 

برنامة مراقبت پرستاری:بیمار سوخته

تشخیص پرستاری :خطر کمبود در حجم مایعات به علت کم آبی ، از دست دادن پلاسما و جابجایی مایع به فضای بین بافتی ثانویه
 

نتیجۀ مطلوب

توجهات پرستاری
مرحلۀ اورژانس مرحلۀ حاد مرحلۀ باز توانی
*برون ده> 30 تا 50ml/h

*تثبیت علائم حیاتی

* حواس روشن

* سطح سدیم و پتاسیم در محدودۀ قابل قبول

* فشار خون سیستولی > 90 mm/hg

 

 

*هر 2-1 ساعت مطالعه نبض ، فشار خون ،گردش خون و حس تمام درانتهاها ، وضعیت ذهنی، دفع وجذب ، عملکرد ریه برای تعیین وضعیت سیستم های اصلی بدن

*کنترل وزن روزانه برای ارزیابی وضع مایعات و تغذیه

*کنترل آزمایشات متوالی برای تعیین وضع مایع و کنترل الکترولیتها

*دادن مایعات طبق نیازهای بیمار

*بهره گیری از تدابیر مرحلۀ اورژانس در صورت نیاز

*کنترل سطح الکترولیت ها بطور منظم

*فراهم کردن مایعات خوراکی در صورتی که بیمار قادر به نوشیدن باشد جهت افزایش جذب مایع و راحتی بیمار

* نیاز به اقدامی نیست
تشخیص پرستاری : درد بعلت صدمۀ سوختگی و درمان که بصورت ابراز ناراحتی و درد نشان می دهد
نتیجۀ مطلوب توجهات پرستاری
*رضایت با کنترل سطح درد *بهره گیری از مسکن های وریدی بعلت نیاز به کنترل درد

*بهره گیری از مسکن 30 دقیقه قبل از انجام مداخلات

*ارزشیابی تأثیر دارو

*فراهم کردن طرفداری روحی

*تغییر پوزیشن دقیق بیمار در صورت لزوم با بالا بردن ملحفه جهت جلوگیری از وارد آمدن ترمای بیشتر به پوست

*طرح دوره های استراحت کافی جهت کمک به سازگاری بیمار

*بهره گیری از دارو قبل از انجام مداخلات

*آموزش روش های ریلکسیشن و شبیه سازی برای افزایش اثر سایر روش های تسکین درد

*برنامه ریزی فعالیت های متنوع برای خروج بیمار از وضعیت کنونی

*آگاهی از اینکه درد بیمار با احساس خارش ممکن می باشد جایگزین گردد

* چرب نگه داشتن پوست با مرطوب کنندۀ محتوی آب برای پیشگیری از خشکی

*آموزش به بیمار برای مشاهدۀ صدماتی که جدیدا” رخ می دهند

نتیجه مطلوب توجهات پرستاری و دلیل منطقی
  مرحلة اورژانس مرحلة حاد مرحلة بازتوانی
زبان بدن حاکی از آرامش بیمار باشد

– توانایی صحبت در مورد تغییر در تصویر ذهنی

 

 

– تشویق خانواده به ملاقات و مشارکت در مراقبت برای افزایش احساس طرفداری

– باز بودن باب صحبت برای اظهار احساسات بیمار در مورد حادثة سوختگی تا فرد فرصت برای اظهار احساساتش را داشته باشد  

– توضیح فرآیند سوختگی و پیشرفت بالینی برای بیمار و خانواده

– توضیح تدابیر درمانی ، اقدامات احتیاطی ( نظیر پوشیدن گان ، شستن دست ها ) برای ایجاد همکاری و کاهش اضطراب                  

– در نظر داشتن ارزشیابی روانی برای بیماران و خانواده ها جهت مهار نشانه های اختلال استرس پس از ضربه -پس از ترخیص، تشویق برای ادامة درمان و کاهش اضطراب

– ارجاع بیمار به گروه های حمایتی

– برنامه ریزی مشاوره در صورت نیاز  

تشخیص پرستاری: اختلال در تصویر ذهنی از بدن بعلت بد شکل شدن ، ثانویه به سوختگی که با تفسیرهای زبانی منفی در مورد ظاهر ، بی میلی از نگاه کردن به خود یا شرکت در خود مراقبتی نشان داده می گردد.
– اهداف واقعی دربارة شیوة آیندة زندگی

– پذیرش تصویر ذهنی تغییر یافته

– اطمینان بخشیدن به بیمار و خانواده که در مدت 2 تا 4 روز ورم فروکش می کند تا بیمار متوجه گردد که این حالت همیشگی نیست. – برنامه ریزی برای تعامل خانواده جهت تحکیم احساس طرفداری و کاهش احساس طرد شدن

– توضیح در مورد ظاهر مورد انتظار در طی درمان تا تصورات اشتباه کاهش یابد.

– واقع بینی و مثبت اندیشی در طی انجام مداخلات

– قرار دادن هدف ها متناسب با محدودیت هاتا بیمار بتواند احساس کمال کند

– مطالعه نیاز جهت فراهم کردن امکان مشاوره حرفه ای (روانی و شغلی) در صورت لزوم برای کاهش نقص سوختگی که در زندگی بیمار روی داده

Leave a Comment

Basics Theme by BCorp.com